Какво е CCTV камера? Приложения във видоенаблюдението

CCTV като понятие идва от английското Closed Circuit Television- т.е. система за телевизия със затворен контур, което на български език опростено наричаме „видеонаблюдение“. С други думи „камера за видеонаблюдение“. Този процес се осъществява чрез оптични-електронни системи, извършващи видео контрол и анализ на обекти. Процесът представлява автоматично регистриране /разпознаване на лица, номера и обекти.

Най-разпространеното им приложение е видеонаблюдение и сигурност. CCTV камерите се поставят най-често в търговски обекти, офиси, училища, кръстовища.

Как работят CCTV камерите?

Системите за видеонаблюдение CCTV само преди десетилетие са се използвали главно в банки, министерства, трезори. Днес те намират доста по – широко приложение. Освен в обществени институции и възлови места в инфраструктурата на страната, CCTV камерите са навсякъде в магазини, фабрики, офиси дори и в частни домове и имоти.

Все по-широкото приложение на тези камери налага и по-високи изисквания към техните характеристики. Потребителите на тези устройства търсят по-добри параметри като резолюция, чистота на предавания образ, ясна визуализация при различна осветеност и т.н.

Най-разпространените камери за видеонаблюдение са аналоговите CCTV камери. През последното десетилетие производителите на аналогови CCTV камери се стремят да усъвършенстват предлаганите от тях модели, за да постигнат по-добър образ, чист предаван сигнал и безпроблемна връзка, възможности за минимизация и зумиране.

По-старите поколения аналогови камери работят с предаване на изображението по аналогов път по PAL и NTSC телевизионни стандарти, като сигналът се предава чрез коаксиален кабел до монитора или записващото устройство. При тези камери няма възможност разделителната способност да бъде увеличавана, а при прекалено дълги трасета с аналогов видеосигнал се получават чести смущения. Тези CCTV система са били предпочитани главно заради ниската цена.

По-новият клас CCTV камери са със значително по-добри заснемащи сензори (CMOS и CCD), с интегриран DSP (процесор за цифров сигнал), което подобрява образа, с възможност за „миниатюризиране“ на елементите на камерите, както и възможност за използване на различни конвертори на сигнала.

За да се запише заснетото от CCTV камерата се използват цифрови видеорекордери или компютърни системи със специализиран софтуер и с видеокепчър платки.

Това е общият принцип, на който работят всички аналогови CCTV камери. Различните модели предлагат и различни възможности на самата камера – като обхват на действие, резолюция на образа, яснота при различна осветеност, както и възможност за приближаване на отдалечени обекти (зумиране), без да се наруши чистотата на образа.

Възможността за запис също е много важна. Една от целите на тези камери е сигурност и безопасност. Записът ще позволи, при проблем, разглеждане и анализ на точна ситуация в точен час, минута и дори секудна.

Изборът на модел с добри показатели е от значение, тъй като при необходимост от по-подробно разглеждане на запис, качествено предаденият и ясен образ е от най-голяма важност. Фирмите, които предлагат CCTV камери, осигуряват и адекватни консултации за всеки модел според нуждите и целите, за които ще се използва камерата.